Zemní práce, demolice a doprava

Provádíme kompletní zemní práce v precizní kvalitě. Pokud hledáte ověřeného a zkušeného dodavatele zemních prací pro Pozemní stavby, Dopravní stavby či Vodohospodářské stavby, jsme pro Vás tou správnou volbou.

Zemní práce

 • Zemní práce od základů pro RD až po rozsáhlé terénní úpravy 
 • Kompletní příprava území, hrubé terénní úpravy, hutněné a vyztužené násypy, násypová tělesa, výkopy jam, hloubkové výkopy i práce ve stísněných podmínkách
 • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží pro základové desky
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě (vodovody, plynovody, kanalizace a elektrické přípojky)
 • Vrtání sloupků pro ploty
 • Odbahňování rybníků a vodních toků
 • Komunikace, lesní cesty 
 • Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony)
 • Hutnění zásypů výkopu, podloží apod.
 • Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Studně, septiky a jímky
 • Velkoobjemové přesuny zeminy vlastní autodopravou
 • Rekultivace, územní a skrývkové práce
 • Stabilizace zemin
 • Ekologická likvidace starých zátěží

Demolice

Zajišťujeme kompletní demolice budov, průmyslových hal a dalších objektů.

Doprava

 • Doprava a dovoz sypkých materiálů
 • Dovoz recyklátů, písků, hutnících materiálů
 • Odvoz a uložení sutě, zeminy, živice, betonu, železobetonu, dřevěného odpadu
 • Doprava drceného kameniva a jiných materiálů
 • Práce hydraulickou rukou
 • Pronájem kontejnerů